Privacy Beleid

1. Gegevens van de verwerkingsverantwoordelijke

Bedrijfsnaam: GOGO EUROPA SL
CIF: B73295164
Maatschappelijke zetel: C/Rey Carlos III nº 28
Telefoon: 968 414 459
E-mail voor communicatie:ronald@gogoestates.com
Website: www.gogoestates.com

1.1. Toepasselijke regelgeving.

Ons privacybeleid is opgesteld in overeenstemming met de EU Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 met betrekking tot de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de behandeling van persoonsgegevens en het vrije verkeer van deze gegevens en waarbij Richtlijn 95/46/CE (Algemene Verordening Gegevensbescherming) wordt ingetrokken, en in wat niet in strijd is met de bovengenoemde Verordening, door de bepalingen van het Spaanse wetgevingskader met betrekking tot de Bescherming van Persoonsgegevens. Door ons uw gegevens te verstrekken, verklaart u kennis te hebben genomen van dit privacybeleid en geeft u hiermee ondubbelzinnig en uitdrukkelijk toestemming voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met de hierin vermelde doeleinden en voorwaarden. Het bedrijf kan dit privacybeleid wijzigen om het aan te passen aan nieuwe wetgeving, jurisprudentie of interpretatie van het Spaanse agentschap voor gegevensbescherming. Deze privacyvoorwaarden kunnen worden aangevuld met de juridische kennisgeving, het cookiebeleid en de algemene voorwaarden die, in voorkomend geval, worden verzameld voor bepaalde producten of diensten, als dergelijke toegang een specialiteit in de bescherming van persoonsgegevens omvat.

1.2. Functionaris voor Gegevensbescherming

Het bedrijf heeft geen functionaris voor gegevensbescherming.

2. Doel van de verwerking van persoonsgegevens

De behandeling die wij van uw persoonsgegevens uitvoeren, beantwoordt aan de volgende doelen:

  • U informatie verstrekken met betrekking tot de producten en diensten die door ons bedrijf worden aangeboden en die op deze website worden beschreven.
  • Het contracteren van onze diensten uitvoeren door het accepteren van het bijbehorende budget / de bestelling en / of het ondertekenen van een commercieel contract.
  • U per e-mail en/of post nieuws en updates over onze entiteit sturen, evenals updates van onze catalogus van producten en diensten.

 

2.1. Bewaartermijn van uw gegevens

Wij bewaren uw persoonsgegevens vanaf het moment dat u ons uw toestemming geeft totdat u deze intrekt of de beperking van de behandeling aanvraagt. In dergelijke gevallen zullen we uw gegevens gedurende de wettelijk vereiste termijnen geblokkeerd houden.

3. Legitimatie voor verzamelde gegevens

De rechtmatigheid voor de behandeling van uw gegevens is de uitdrukkelijke toestemming die wordt verleend door middel van een positieve en bevestigende handeling (vul het bijbehorende formulier in en vink het acceptatievak van dit beleid aan) op het moment dat u ons uw persoonlijke gegevens verstrekt.

3.1. Toestemming om uw gegevens te verwerken

Door de formulieren in te vullen, het vakje "Ik accepteer het privacybeleid" aan te vinken en te klikken om de gegevens te verzenden, of door e-mails naar het bedrijf te sturen via de accounts die voor dit doel zijn ingeschakeld, verklaart de gebruiker dat hij deze privacy heeft gelezen en uitdrukkelijk heeft geaccepteerd beleid, en verleent uw ondubbelzinnige en uitdrukkelijke toestemming voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met de aangegeven doeleinden.

3.2. Gegevenscategorieën

De verzamelde gegevens hebben betrekking op de categorie identificerende gegevens, zoals: voor- en achternaam, telefoon, postadres, bedrijf, e-mail, evenals het IP-adres van waaruit u het formulier voor het verzamelen van gegevens opent.

4. Beveiligingsmaatregelen

In het kader van ons streven om de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw persoonlijke gegevens te garanderen, informeren wij u dat de nodige technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om de veiligheid van persoonlijke gegevens te garanderen en wijziging, verlies, behandeling of ongeoorloofde toegang te voorkomen, rekening houdend met de stand van de techniek, de aard van de opgeslagen gegevens en de risico's waaraan ze zijn blootgesteld, volgens art. 32 van de RGPD EU 679/2016.

5. Overdracht van gegevens

In het kader van ons streven om de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw persoonlijke gegevens te garanderen, informeren wij u dat de nodige technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om de veiligheid van persoonlijke gegevens te garanderen en wijziging, verlies, behandeling of ongeoorloofde toegang te voorkomen, rekening houdend met de stand van de techniek, de aard van de opgeslagen gegevens en de risico's waaraan ze zijn blootgesteld, volgens art. 32 van de RGPD EU 679/2016.

6. Gebruikersrechten

Elke belanghebbende heeft het recht om bevestiging te krijgen over het al dan niet behandelen van persoonlijke gegevens die op hem of haar betrekking hebben. Geïnteresseerde personen hebben het recht op toegang tot hun persoonlijke gegevens en om rectificatie van onjuiste gegevens te vragen of, in voorkomend geval, om verwijdering ervan te verzoeken wanneer, onder andere, de gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld. In bepaalde omstandigheden kunnen de belanghebbenden verzoeken om beperking van de verwerking van hun gegevens, in welk geval we ze alleen bewaren voor de uitoefening of verdediging van claims. Om redenen die verband houden met hun specifieke situatie, kunnen de belanghebbenden bezwaar maken tegen de verwerking van hun gegevens. De persoon die verantwoordelijk is voor het dossier zal de verwerking van de gegevens stopzetten, behalve om dwingende legitieme redenen, of de uitoefening of verdediging van mogelijke claims. In overeenstemming met de huidige wetgeving hebt u de volgende rechten: het recht om toegang tot uw persoonlijke gegevens te vragen, het recht om de rectificatie of verwijdering ervan te vragen, het recht om de beperking van de behandeling te vragen, het recht om u te verzetten tegen de behandeling, het recht op de overdraagbaarheid van de gegevens en eveneens om de verleende toestemming in te trekken.

6.1. Hoe mijn rechten uitoefenen?

Om uw rechten uit te oefenen, moet u contact opnemen met de verantwoordelijke persoon en het bijbehorende formulier opvragen om het gekozen recht uit te oefenen. Optioneel kunt u naar de bevoegde controleautoriteit gaan om aanvullende informatie over uw rechten te verkrijgen. De contactgegevens voor de uitoefening van uw rechten staan ​​hierboven in dit document vermeld. Vergeet niet een kopie bij te voegen van een document waarmee wij u kunnen identificeren.

7. Toestemming voor het verzenden van elektronische communicatie

Evenzo, en in overeenstemming met de bepalingen van Wet 34/2002 van 11 juli betreffende diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel, verleent het invullen van het formulier voor het verzamelen van gegevens en het aanvinken van het bijbehorende vakje "Ik accepteer de verzending van elektronische communicatie" uitdrukkelijke toestemming om informatie over het bedrijf naar uw e-mailadres, telefoon, fax of andere elektronische middelen te sturen.

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste woningaanbod van GogoEstates en Spanje nieuws?

Schrijf je nu in op onze nieuwsbrief en ontvang relevante informatie en tips

Uw privacy is 100% gegarandeerd

Voorkeurstaal voor nieuwsbrief?*
Woning aan je favorieten toevoegen

U moet inloggen om woningen aan uw favorieten toe te voegen. Registreer je als je nog geen account hebt.